•   Tel: +90 216 376 2453
  •   E-mail: info@peceotomotiv.com
    Sahibinden 

 

Çevre Politikamız

Peçe Otomotiv ‘Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir.’ ilkesi ışığında faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Kuruluşundan günümüze gelen tecrübe ve saygınlık doğrultusunda, çevreyi korumak ve doğal kaynakların

sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Peçe Otomotiv, ekonomik

büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlanması için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında

oluşturduğu Çevre Politikası’nın hayata geçirilmesi için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir:

Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,

Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmek,

Üretim tesislerimizde ve Merkez ofisimizde  kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt ve doğalgaz gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,

Faaliyetleri sırasında oluşan kâğıt, plastik gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve bir geri dönüşüm eylem planı oluşturup uygulamak,

Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için iş seyahatlerinde kullanılan taşıtlardan salınan hava gazı emisyonlarının azaltılması yönünde geliştirilecek olan politika ve ulusal kalkınma programlarını desteklemek,